Εμφυτεύματα

Το οδοντικό εμφύτευμα η απλά εμφύτευμα η βιδωτό δόντι, είναι μια τεχνητή ρίζα δοντιού που τοποθετείται μέσα στο οστό της γνάθου,πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί ένα η περισσότερα τεχνητά δόντια.Τα σύγχρονα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα οδοντικά εμφυτεύματα(τιτάνιο) αλλά και οι τεχνικές τοποθέτησής τους σημειώνουν ραγδαία εξέλιξη και προσεγγίζουν την απόλυτη επιτυχία.

Διαδικασία:

 • Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται με τοπική αναισθησία συνήθως σε μια συνεδρία με μια τεχνική ακριβείας που διασφαλίζει τη σωστή τους θέση στο χώρο.
 • Συνήθως καλύπτονται με τα ούλα και παραμένουν στη γνάθο επί 3-4 μήνες ώστε να ενωθούν με το οστό που τα περιβάλλει.
 • Μετά την πάροδο της περιόδου αναμονής τα εμφυτεύματα αποκαλύπτονται και ξεκινά η κατασκευή της προσθετικής εργασίας που θα στηρίζουν.

Στάδια τοποθέτησης:

 1. Χειρουργική διάνοιξη
 2. Τοποθέτηση εμφυτεύματος
 3. Τοποθέτηση κολοβώματος
 4. Τελική αποκατάσταση


Ένα δόντι που αποκαθίσταται με τη χρήση Οδοντικού εμφυτεύματος αποτελείται από 3 κυρία μέρη:
1) Εμφύτευμα
Κυλινδρικό εξάρτημα από βίοσυμβατικό υλικό(τιτάνιο)που προσομοιάζει με βίδα. Αντικαθιστά το μη ορατό τμήμα του δοντιού που βρίσκεται κάτω από τα ούλα παίζοντας το ρόλο της τεχνητής ρίζας του δοντιού.
2) Κολόβωμα
Το εξάρτημα αυτό τοποθετείται στην κορυφή του εμφυτεύματος και χρησιμοποιείται για τη συναρμογή του εμφυτεύματος με τη προσθετική αποκατάσταση.
3) Στεφάνη
Είναι  η προσθετική αποκατάσταση(θήκη) που αντικαθιστά το ορατό μέρος του δοντιού και έχει το σχήμα,χρώμα,και μέγεθος του φυσικού δοντιού

Τα εμφυτεύματα κατηγοριοποιούνται αναλόγως με:
1)Μέθοδο εμφύτευσης και σχήμα

 • Ενδοοστικα(ριζόμορφα)
 • Διαοστικά
 • Υποπεριοστικά

2) Χρόνο φόρτισης

 • 2 φάσεων(καθυστερημένη φόρτιση)
 • 1 φάσεως (άμεση φόρτιση)

3) Μέγεθος

 • Μεγάλης διαμέτρου
 • Κανονικής διαμέτρου
 • Μικρής διαμέτρου (mini)
 • Κανονικού μήκους
 • Μικρού μήκους

4) Υλικό κατασκευής

 • Τιτάνιο
 • Κράμα τιτανίου
 • Ζιρκόνιο