Γενικές Υπηρεσίες

 1. Γενική οδοντιατρική:
  • οδοντιατρικές εξετάσεις
  • αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού
  • ενδοστοματικές ακτινογραφίες
  • ICON(σφραγίσματα χωρίς τρόχισμα)
  • εμφράξεις
  • ένθετα/επένθετου
 2. Προληπτική οδοντιατρική:
  • επαγγελματικός οδοντιατρικός καθαρισμό καθαρισμός
  • φθορίωση
 3. Αισθητική οδοντιατρική
 4. Ενδοδοντική θεραπεία
 5. Προσθετική
 6. Παιδοδοντιατρική
 7. χειρουργική στόματος
 8. Επιεμφυτευματικες αποκαταστάσεις