Ενδοδοντική Θεραπεία

Ενδοδοντία ή απονεύρωση του δοντιού είναι η επέμβαση του οδοντιάτρου στο εσωτερικό του δοντιού, δηλαδή στον πολφό και στην οδοντίνη. Σκοπός αυτής της θεραπείας είναι η αφαίρεση του νοσούντος ή νεκρού πολφού και η ερμητική έφραξη του ριζικού σωλήνα ώστε να διευκολυνθεί η αποκατάσταση των περιακροριζικών ιστών. Πολφός είναι ένας μαλακός ιστός που περιέχει νευρικές ίνες, συνδετικό ιστό και αιμοφόρα αγγεία.

 ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδονρτικής θεραπείας είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί το γρηγορότερο η μόνιμη επανορθωτική εργασία, η οποία θα συμβάλλει στη διατήρηση του δοντιού σας για πολλά χρόνια. Εξαρτάται από τον βαθμό καταστροφής του δοντιού και μπορεί να είναι σφράγιση, θήκη πορσελάνης, επένθετο συνθετικής ρητίνης κ.α.