Όψεις Πορσελάνης

Είναι επικαλύψεις από ειδικά κεραμικά υλικά(πορσελάνη πάχους μισού χιλιοστού) που συγκολλώνται με χημικό τρόπο στις προστομιακές επιφάνειες των προσθίων δοντιών για να αποκατασταθεί η φυσική εμφάνισή του. Οι όψεις κρίνονται αναγκαίες για την αισθητική αναβάθμιση των προσθίων δοντιών με σκούρο χρώμα, με κακή διευθέτηση (στραβά) δόντια, σπασμένα ή άλλα αισθητικά προβλήματα.

Κράτα το