Ορθοδοντική

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Είναι η σύντομη εκείνη θεραπεία που γίνεται σε παιδιά 7-11 ετών με σκοπό να αναστρέψουμε τη δημιουργία ενός ορθοδοντικού προβλήματος ή και να περιορίσει τις συνέπειες του.

ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

1) Όταν ένα παιδί έχει τη συνήθεια να παρεμβάλλει ανάμεσα στα πάνω και κάτω πρόσθια δόντια την πιπίλα ή ακόμη και το δάχτυλο.Τότε δημιουργείται ένα χάσμα ανάμεσα στα πρόσθια δόντια,το οποίο διαγιγνώσκεται εύκολα απο το γενικό οδοντίατρο ή διορθώνεται με την κατάλληλη ορθοδοντική συσκευή.
2) Όταν τα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου προέχουν πολύ σε σχέση με αυτά της κάτω.Καλό είναι τότε να σπρώξουμε τα δόντια αυτά πτοσ τα μέσα ή να τα προστατεύσουμε.
3) Επίσης όταν κάποια παιδικά δόντια (νεογιλά) έχουν χαθεί πριν την ώρα τους.
4) Όταν ένα ή περισσότερα μπροστινά δόντια ή ακόμη και οπίσθια δόντια της άνω γνάθου μπαίνουν μέσα σε σχέση με τα αντίστοιχα δόντια της κάτω γνάθου (πρόσθια και οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση).
5) Εξασφάλιση του απαραίτητου χώρου για τη σωστή ανατολή του μόνιμου κυνόδοντα της άνω γνάθου.

Η πιο κατάλληλη ηλικία για να γίνει ένας πρώτος αλλά πλήρης ορθοδοντικός έλεγχος είναι μεταξύ του 7ου ή 8ου έτους της ηλικιάς των παιδιών.

Η κατασταλτική αλλά ή και η επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία είναι έργο αποκλειστικά και μόνο του ειδικού ορθοδοντικού.

ΑΟΡΑΤΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Αόρατη ορθοδοντική ή ορθοδοντική χωρίς σιδεράκια είναι η μέθοδος με την οποία αποκαθιστούμε ορθοδοντικές ανωμαλίες με τη χρήση λεπτών διάφανων ναρθηκών.